Preverenie vozidla:

- vaše vybrané vozidlo preveríme
- fyzická obhliadka vozidla

Vaše vybraté vozidlo preveríme:

- na základe predložených dokladov od vozidla
- diagnostickou previerkou vozidla
- fyzickou obhliadkou vozidla

Výstup našej previerky

Výstupom našej previerky, odpovieme na nasledujúce otázky:
- sú predložené doklady od vozidla zhodné s vozidlom?
- nachádzajú sa identifikačné znaky vozidla na mieste určenom výrobcom?
- zodpovedá vyhotovenie identifikačných znakov vozidla štandardom výrobcu?
- aký je skutočný rok výroby vozidla? (v prípade, ak výrobca ho zakódoval do VIN)
- malo vybrané vozidlo opravovaný skelet karosérie, nosnú časť karosérie alebo rám?
- boli prelakované po oprave niektoré diely karosérie?
- nemá vybrané vozidlo závažné technické nedostatky?
- aké investície budú potrebné po kúpe vozidla?
- je cena vozidla primeraná situácii na trhu s vozidlami?
- nie je vybrané vozidlo v pátraní?
- nie je vozidlo predmetom leasingovej alebo úverovej zmluvy?
- nie je na vozidlo zriadené záložné právo?

Chcete sa v maximálne možnej miere vyhnúť problémom po kúpe vybraného vozidla ako sú nečakané výdaje na opravu či iné nepríjemnosti, len preto že ste užívateľ a nie ste odborník?


Váhate ? Porovnajte:

Preverené vozidlo = pokoj a príjemný pocit z kúpeného vozidla
Nepreverené vozidlo = k cene vozidla pribudnú ďalšie náklady:

- za následné opravy, premárnený čas a zbytočné rozčuľovanie
- neistota a možné právne chyby vozidla
   a.) vozidlo je majetkom lízingovej spoločnosti
   b.) na vozidlo je uvalená blokácia, exekúcia
   c.) vozidlo je v pátraní
   d.) nezhoda údajov v dokladoch s vozidlom
- komplikácie pri prevode vlastníckych práv, prepise vozidla
Radosť z nového miláčika neprepukne naplno...